Khởi nguồn của VietnamDrepla

VietnamDrePla có khởi nguồn từ tâm huyết của 1 du học sinh Việt Nam tại Nhật.

“Những sinh viên Việt Nam trướckhi qua Nhật du học hầu hết mỗi người đều mang theo mình ước mơ. Nhưng rất nhiều người khi tới Nhật phải đối đầu với những hiện thực về kinh tế, học tập họ đã dần quên mất ước mơ của mình.“

Và trong một lần tình cờ tham gia chương trình “Dreamplan Presentation”tại Nhật, anh đã nghĩ ngay rằng tại sao không làm một chương trình như vậy cho người Việt Nam.

 

“Tạo cơ hội cho người Việt Nam đang sống tại Nhật sống lại với ước mơ của mình“

“Xây dựng vòng tay bạn bè để kết nối những ước mơ“

 

Và đây cũng là ước mơ của chúng tôi, ước mơ sẽ là sợi dây kết nối những thế hệ trẻ lại, từ đó sẽ xây dựng lên một tương lai tươi sáng cho Việt Nam, Nhật Bản, và cả toàn châu Á .

Back