Mục tiêu

  • Xây dựng bước khởi đầu cho Presenter ( thành viên tham gia phát biểu ) hướng tới con đường thực hiện ước mơ của bản thân
  • Tạo cơ hội xây dựng thêm sự tự tin và nhiệt huyết cho Presenter.
  • Từ ước mơ mà kết nồi bạn bè và mở rộng ra những chân trời mới

Back