VietnamDrepla là gì

Viet Nam Dream Plan Presentation (Viết tắt là VietnamDrePla )  là buổi đại hội phát biểu về giấc mơ của người Việt Nam đang sống tại Nhật . Ngày 16/01/2011VietnamDrePla đã diễn ra và là chương trình phát biểu đầu  tiên của người nước ngoài tại Nhật với 4 thành viên tham gia phát biểu về ước mơ của bản thân. Những ước mơ đã kết nối họ lại và từ đó họ có thêm những người bạn mới,những cơ hội mới.Xin mời bạn cùng chúng tôi hướng tới VietnamDrepla 2012.

Back