Điều kiện tham gia

1.Bạn có thể tham gia buổi tổng duyệt (14 tháng 1,2012) và buổi thuyết trình chính thức(15 tháng 1,2012) tại Tokyo.


2.Bài thuyết trình sẽ bằng tiếng Nhật.

 

3.Lệ phí tham gia: miễn phí
   Tuy nhiên, Vietnam Dream Plan Presentation là một hoạt động do tất cả mọi người cùng chung sức nên chi phí trong quá trình hoạt động mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ. Mong được sự đồng cảm và hợp tác của các bạn.
   Theo như ước tính của Support Team,chí phí phát sinh sẽ bao gồm phí thuê phòng họp cho hoạt động [Đồng hành], phí in ấn tài liệu trong buổi thuyết trình chính thức, phí thuê hội trường cho buổi thuyết trình v.v.

Back