① Bước1: Nộp đơn đăng ký

Bạn hãy click vào link [エントリー用紙ダウンロード] ở thanh bên trái để download mẫu đơn.

Sau khi hoàn tất mẫu đơn thì gửi đến :
   
   Vietnam Drepla Support Team
   Mailto : vietnamdrepla[a]gmail.com ※ chuyển [a] thành @
 Tiêu đề: Đơn đăng kí cho Vietnam Dreamplan Presentation 2012

Hạn chót:
   Vòng 1:31/07/2011
   Vòng 2:21/08/2011
   ※Đơn sẽ được nhận cho đến 23:59 ngày hạn chót .

Back