[Presenter]-Thành viên tham gia thuyết trình

1.Các bạn việt nam đang sống,học tập hoặc làm việc tại Nhật.
2.Các bạn việt nam với nhiệt huyết và
  ★có ước mơ ấp ủ và muốn chia sẻ
  ★muốn thử thách chính mình và tìm kiếm cơ hội
  ★muốn mở rộng vòng tròn bạn bè và kết nối

  ★muốn cống hiến và góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

 Back